Yritysasiakas

Keräämme teiltä tietoja seuraavissa tilanteissa:

 • jos käytte verkkosivustollamme tai käytätte verkkosivustoamme

 • jos vastaanotatte sähköisiä viestejä meiltä tai vastaatte niihin

 • jos katsotte tai klikkaatte muuta verkkosisältöä, sekä

 • jos käytätte muita verkkosivuja ja sovelluksia yrityksemme kanssa asiointiin

Keräämiemme tiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä palvelujamme käytätte. Esimerkkejä kerättävistä tiedoista:

 • henkilö- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ym., sekä

 • antamanne tiedot

Me (ja palveluntoimittajamme) keräämme myös tietoja käyttäen evästeitä ja samankaltaista tekniikkaa. Suurin osa evästeistä ja samankaltaisesta tekniikasta kerää ainoastaan nimettömiä tietoja, kuten miten saavutte verkkosivustollemme tai sijaintinne. Osa evästeistä ja samankaltaisesta tekniikasta kerää kuitenkin henkilötietoja.

Me (ja palveluntoimittajamme) voimme myös kerätä tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla kolmansien osapuolien alustoilla (esim. sosiaalisen median verkkoalustoilla), internetissä olevien tietokantojen tai rekisterien kautta tai toisella perustetulla tavalla. Tällaisten tietojen keräämiseen sovelletaan kolmansien osapuolien käyttöehtoja ja/tai tietosuojaselostetta.


Yksityisasiakas tai velallinen

Käsittelemme ne henkilö- ja asiakastiedot jotka annatte tai olette antaneet meille tai olemme keränneet käsiteltäessämme laskutusasioitanne.

Me (ja palveluntoimittajamme) keräämme tietoja käyttäen evästeitä ja samankaltaista tekniikkaa. Suurin osa evästeistä ja samankaltaisesta tekniikasta kerää ainoastaan nimettömiä tietoja, kuten miten saavutte verkkosivustollemme tai sijaintinne. Osa evästeistä ja samankaltaisesta tekniikasta kerää kuitenkin henkilötietoja.

Me (ja palveluntoimittajamme) voimme myös kerätä tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla kolmansien osapuolten alustoilla (esim. sosiaalisen median verkkoalustoilla), internetissä olevien tietokantojen tai rekisterien kautta tai toisella perustetulla tavalla. Tällaisten tietojen keräämiseen sovelletaan kolmansien osapuolten käyttöehtoja ja/tai tietosuojaselostetta.

Keräämiemme tiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä palvelujamme käytätte. Esimerkkejä kerättävistä tiedoista:

 • henkilö- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ym.,

 • taloudelliset tiedot: tulot, mahdolliset luotot, negatiivinen maksuhistoria ym., sekä

 • antamanne tiedot


Tietojen jakaminen

Voimme siirtää tai jakaa tietojanne seuraaville valituille kolmansille osapuolille:

 • luottotietoyrityksille, perintäyrityksille ja vastaaville yrityksille ilmoittaessamme ja pyytäessämme tietoja taloudellisesta tilanteestanne ja ilmoittaessamme erääntyvistä saatavistanne tai periessämme erääntyneitä saatavianne takaisin ehtojemme mukaisesti,

 • valvontaviranomaisille, tuomioistuimille ja valtion viranomaisille oikeusjärjestyksen, oikeudellisten vaatimusten, sääntelyvaatimuksien ja viranomaisvaatimusten tai viranomaispyyntöjen noudattamiseksi,

 • palveluntoimittajillemme, valvontaviranomaisille ja valtion viranomaisille petosten ja rikollisen toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi sekä NordFin Capital Oy:n ja muiden oikeuksien suojaamiseksi,

 • palveluntoimittajillemme, jotka suorittavat palveluita puolestamme ja auttavat meitä toiminnassamme (vaadimme, että palveluntoimittajamme suojaavat henkilötiedonne ja käyttävät niitä ainoastaan antamiimme tarkoituksiin).

Ryhdymme kohtuuden rajoissa kaikkiin laillisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimeenpiteisiin varmistaaksemme, että tiedonne käsittellään turvallisesti ja asianmukaista suojaustasoa noudattaen.


Kuinka kaun säilyttämme henkilötietonne?

Säilytämme tietonne ainostaan niin kauan kuin on tarpeellista tietojen käsittelyn kannalta sekä huomioimme lakisääteiset säilytysajat. Jos olette asiakkaamme, tämä tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että säilytämme tietonne asiakassuhteen voimassaoloajan sekä 12 kuukautta tämän päätyttyä. Jos olette velallinen, tämä tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että säilytämme tietonne perintätapauksen ajan sekä 12 kuukautta tämän jälkeen. Kirjanpitotietoja voidaan laillisesti säilyttää pidempään.


Oikeutenne

Oikeus tarkastaa omat tiedot. Voitte maksutta pyytää kopion teistä koskevista hallitsemistamme tiedoista niiden tarkastamiseksi.

Oikeus tietojen oikaisuun. Teillä on oikeus korjata teitä koskevaa virheellistä tai puutteellista tietoa.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Teillä on oikeus pyytää, että henkilötietonne käsittelyä rajoitetaan tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi, kun olette kyseenalaistaneet henkilötietojen oikeellisuuden, henkilötietojen käsittely on ollut laiton tai tarvitsette pääsyn tietoihin oikeusvaateen puolustamiseksi tai olette kieltäneet henkilötietonne käsittelyä, jolloin selvitetään onko niiden käsittelylle hyväksyttävää syytä.

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"). Teillä on oikeus pyytää tiedonne poistettavaksi, jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Oikeudelliset velvoitteet saattavat kuitenkin rajoittaa NordFin Capital Oy:ta tietojen välittömässä poistamisessa. Nämä velvoitteet olevat peräisin kirjanpitoa, pankkialaa ja rahanpesua koskevasta lainsäädännöstä. Tällaisessa tapauksessa varmistamme, että sellaisia tietoja, jotka olemme velvolliset tallentamaan, ei voida käyttää muihin tarkoituksiin, kuin tällaisten oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseen.